Hwei Build: Runes, Items, and Abilities

Author: Son Acton

Hwei mùa 14: là pháp sư đường giữa có 10 kỹ năng chia làm 3 chủ đề. "Thảm họa", "Bình yên" và "Đau khổ". Như vậy Hwei vừa có thể gây sát thương, hỗ trợ và khống chế. Runes và Build Hwei mạnh nhất. 

Hwei

Hwei

Patch 14.13

Pháp sư - Vị trí:

Sát thương: Phép thuật

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng S-
Tỷ lệ thắng 51.45%
WR 3.0%
Tỷ lệ Ban 5.6%
Hwei Build
Hwei: Build Guide

Hwei's Item Build & Runes

Hwei Middle runes: 49.83% WR, 37.41% PR

 • Sorcery
 • Arcane Comet
 • Manaflow Band
 • Transcendence
 • Scorch
 • Inspiration
 • Biscuit Delivery
 • Cosmic Insight
 • FLEX
 • FLEX
 • Thủ

Core Items

 • item Seraph's EmbraceSeraph's Embrace
 • item Liandry's TormentLiandry's Torment
 • item CryptbloomCryptbloom

Hwei Support runes: 50.00% WR, 69.06% PR

 • Sorcery
 • Arcane Comet
 • Manaflow Band
 • Transcendence
 • Scorch
 • Inspiration
 • Biscuit Delivery
 • Cosmic Insight
 • FLEX
 • FLEX
 • Thủ

Core Items

 • item Blackfire TorchBlackfire Torch
 • item Liandry's TormentLiandry's Torment
 • item CryptbloomCryptbloom

Hwei Bottom runes: 41.67% WR, 65.93% PR

 • Sorcery
 • Arcane Comet
 • Manaflow Band
 • Transcendence
 • Scorch
 • Inspiration
 • Biscuit Delivery
 • Cosmic Insight
 • FLEX
 • FLEX
 • Thủ

Core Items

 • item Seraph's EmbraceSeraph's Embrace
 • item Horizon FocusHorizon Focus
 • item Liandry's TormentLiandry's Torment

Hwei aram runes: 51.89% WR, 55.71% PR

 • Domination
 • Dark Harvest
 • Cheap Shot
 • Eyeball Collection
 • Ultimate Hunter
 • Precision
 • Presence of Mind
 • Coup de Grace
 • FLEX
 • FLEX
 • Thủ

Core Items

 • Blackfire TorchBlackfire Torch
 • Liandry's TormentLiandry's Torment
 • ShadowflameShadowflame

Lên đồ Hwei Mid có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

 • Item Luden's Companion Luden's Companion
 • Item Sorcerer's Shoes Sorcerer's Shoes
 • Item Opportunity Opportunity
 • Item Shadowflame Shadowflame
 • Item Rabadon's Deathcap Rabadon's Deathcap
 • Item Banshee's Veil Banshee's Veil

Lên đồ Hwei thánh đấu

 • Item Liandry's Torment Liandry's Torment
 • Item Ionian Boots of Lucidity Ionian Boots of Lucidity
 • Item Cosmic Drive Cosmic Drive
 • Item Mejai's Soulstealer Mejai's Soulstealer
 • Item Rabadon's Deathcap Rabadon's Deathcap
 • Item Zhonya's Hourglass Zhonya's Hourglass

Tướng khắc chế Hwei

Tướng yếu hơn Hwei

Tướng có tỷ lệ thắng cao khi đối đầu Hwei

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Win Rate
46%
200 matches
Roles
83%
12%
Runes
The Keystone Arcane Comet
The Rune Tree Inspiration
50%
The Keystone Summon Aery
The Rune Tree Inspiration
24%
Boots
Sorcerer s Shoes
45%
Ionian Boots of Lucidity
43%
Mercury s Treads
9%
Popular Items
Archangel s Staff
54%
Horizon Focus
32%
Liandry s Torment
29%
Blackfire Torch
27%
Luden s Companion
17%
Rabadon s Deathcap
17%
Summoner Spells
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Teleport
86%
Summoner Spell Heal
11%
Skill Order
Hwei s Q: Subject: Disaster
Q
Hwei s E: Subject: Torment
E
Hwei s W: Subject: Serenity
W
Starting & Core Items
2
49% WR
48,385 Matches
Core Items
50.75% WR
9,535 Matches
Fourth Item Options
57.42% WR
4,192 Matches
53.59% WR
6,945 Matches
Fifth Item Options
57.32% WR
2,350 Matches
56.13% WR
2,300 Matches
57.22% WR
1,627 Matches
Sixth Item Options
58.28% WR
338 Matches
54.49% WR
479 Matches
71.43% WR
98 Matches