Jarvan IV Build: Runes, Items, and Abilities

Author: Son Acton

Jarvan IV is a tanky jungler champion with excellent initiation and crowd control skills. For an effective Jarvan IV build, focus on items that enhance durability and crowd control to make the most of his strengths in battles. Additionally, selecting runes that increase tankiness and improve his engagement abilities will complete the best Jarvan IV build for dominating your games.

Jarvan IV

Jarvan IV

Patch 14.13

Tăng - Vị trí:

Sát thương: Vật lý

Sức mạnh

Độ khó

Sát thương

Chống chịu

Đa dụng

Khống chế

Cơ động

Xếp hạng A-
Tỷ lệ thắng 50.4%
WR 3.9%
Tỷ lệ Ban 0.2%
Jarvan IV Build
Jarvan IV: Build Guide

Jarvan IV's Item Build & Runes

Jarvan IV Jungle runes: 50.16% WR, 86.3% PR

 • Precision
 • Conqueror
 • Triumph
 • Legend: Alacrity
 • Coup de Grace
 • Inspiration
 • Magical Footwear
 • Cosmic Insight
 • OFFENSE
 • FLEX
 • Thủ

Core Items

 • item EclipseEclipse
 • item Sundered SkySundered Sky
 • item Frozen HeartFrozen Heart

Jarvan IV aram runes: 54.89% WR, 45.57% PR

 • Precision
 • Conqueror
 • Triumph
 • Legend: Alacrity
 • Coup de Grace
 • Domination
 • Sudden Impact
 • Treasure Hunter
 • OFFENSE
 • FLEX
 • Thủ

Core Items

 • Sundered SkySundered Sky
 • EclipseEclipse

Trang bị Jarvan Rừng có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay

 • Item Chùy Hấp Huyết Chùy Hấp Huyết
 • Item Ionian Boots of Lucidity Ionian Boots of Lucidity
 • Item Black Cleaver Black Cleaver
 • Item Guardian Angel Guardian Angel
 • Item Vũ Điệu Tử Thần Vũ Điệu Tử Thần
 • Item Randuin's Omen Randuin's Omen

Trang bị Jarvan IV Hỗ trợ hủy diệt T1

 • Item Bùa Nguyệt Thạch Bùa Nguyệt Thạch
 • Item Ionian Boots of Lucidity Ionian Boots of Lucidity
 • Item Zhonya's Hourglass Zhonya's Hourglass
 • Item Redemption Redemption
 • Item Bình Thải Hóa Dược Bình Thải Hóa Dược
 • Item Guardian Angel Guardian Angel

Lên đồ Jarvan Top

 • Item Búa Rìu Sát Thần Búa Rìu Sát Thần
 • Item Plated Steelcaps Plated Steelcaps
 • Item Frozen Heart Frozen Heart
 • Item Titanic Hydra Titanic Hydra
 • Item Winter's Approach Winter's Approach
 • Item Thornmail Thornmail

Tướng khắc chế Jarvan IV

Tướng yếu hơn Jarvan IV

Đồng đội tốt

Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ

Win Rate
62%
200 matches
Roles
96%
2%
Runes
The Keystone Conqueror
The Rune Tree Inspiration
88%
The Rune Tree Inspiration
5%
Boots
Mercury s Treads
37%
Plated Steelcaps
32%
Ionian Boots of Lucidity
21%
Popular Items
Sundered Sky
92%
Spear of Shojin
42%
Sterak s Gage
20%
Black Cleaver
19%
Frozen Heart
19%
Eclipse
10%
Summoner Spells
Summoner Spell Flash
100%
Summoner Spell Smite
96%
Summoner Spell Ignite
2%
Skill Order
Jarvan IV s Q: Dragon Strike
Q
Jarvan IV s E: Demacian Standard
E
Jarvan IV s W: Golden Aegis
W
Starting & Core Items
51.45% WR
5,031 Matches
Core Items
53.3% WR
2,105 Matches
Fourth Item Options
58.67% WR
4,157 Matches
61.6% WR
2,013 Matches
Fifth Item Options
63.08% WR
753 Matches
61.93% WR
507 Matches
59.2% WR
647 Matches
Sixth Item Options
64.47% WR
76 Matches
61.54% WR
78 Matches
60.53% WR
76 Matches